Källnatrion

Sammanställt av Åke Persson, Lund april 2002.


Källnatrion 1907-1909:

Karl Magnus Pettersson, Källna
Axel Pettersson, Källna
Sven Jönsson, V.Torup
Källnatrion bildades vid spelmanstävlingen i Lund 1907. Spelmännen hade spelat tillsammans tidigare då Sven Jönsson lärde sig träskomakareyrket och bodde hos Petterssons i Källna, men vid denna spelmanstävling framträdde de som en trio och rönte mycket uppmärksamhet för sitt drivna samspel.

Spelade somrarna 1908 och 1909 på Skansen i Stockholm. 1908 spelades 10 låtar in på grammofonskiva. Dessa spelades in på Stroh-fioler som i stället för fiolkropp/klanglåda hade en tratt som riktades mot inspelningstratten. På Skansen spelade trion även träskofiol. De höll dessa under hakan som vanliga fioler. Detta blev så populärt att trion fick börja tillverka träskofioler att sälja till skansenbesökarna.

Sven Jönsson skriver:

" 1909 slutade jag upp med att spela med i Källnatrion. Bildade en trio (Emil Nordström, Albin Västerlund, Billesholms gr[gruva], Munka Ljungby." "


Källnatrion 1909-1920?:

Axel Pettersson, Källna och
Sven Jönsson, V.Torup
Karl Stenström, Slöinge

Karl Stenström, Slöinge,
Halland, 1910


Källnatrion 1920-talet (1920?-1925-1926-1928?):
Axel Pettersson, Källna
John Marin, Malmö
Johan Svensson, Bjärred

Kellnatrion på 20-talet,
John Marin, Axel Pettersson och Johan Svensson samt två gäster.


Källnatrion i Markaryd 1926


Källnatrion 19xx-1926-19xx:

Axel Pettersson, Källna
Johan Svensson, Bjärred
Carl Anton Berndt, Malmö
Den svenske tonsättaren Kallstenius (1881 - 1967) hörde en gång 1926 Källnatrion spela på Bjereds Saltsjöbad och skrev då följande:
" Efter att midsommarafton 1926 under några timmars tid ha hört Källnatrion, f.t. bestående av Carl Anton Berndt (överstämman), Axel Pettersson (mellanstämman) och J.A.Svensson (understämman) spela danslekslåtar, vill jag, utan att i egentlig mening vara sakkunning å allmogemusikens område, dock på begäran gärna intyga, att nämnda trio i många avseenden synes mig överträffa flertalelt dylika emsembler. Första fiolisten spelade ordentligt i "i lägen" samt med bra språk, fritt från det hos självlärda spelmän så vanliga "gnidandet"; innehavarna av understämmorna visade sig i besittning av mycket god naturlig känsla för harmonien, en hos allmogespelemän ganska stor sällsynthet! Harmonikänslan slog endast fel i en enda låt. Hela trion spelade hela tiden absolut rent och med utmärkt takt och schvung.

Bjärred d. 1 Juli 1926 , Edvin Kallstenius , tonsättare "

[konstellationen med Carl Anton Berndt måste ha varit samtida med den med John Marin. Carl Erik Bernt skriver att hans far vikarierade i Källnatrion, liksom han själv.]


Källnatrion 19xx-1930:

Axel Pettersson, Källna
Johan Svensson, Bjärred
Carl Eric Berndt, Malmö