Källnatrion

Källnatrion fick sitt namn i samband med spelmanstävlingen i Lund 1907 där de gjorde ett succéartat framträdande med sitt virtuosa och täta samspel. Trion bestod då av Karl Magnus Pettersson och hans son Axel Pettersson från Källna och Sven Jönsson från V. Torup. Somrarna 1908 och 1909 blev trion engagerade att spela på Skansen i Stockholm och 1908 spelades Källnatrion även in på grammofonskiva vilket resulterade i 5 stenkakor med 10 låtar. Musikfilerna nedan är avspelningar med olika teknik från tre olika skivoruppsättningar.

I dessa tidiga inspelningar var inte inspelningshastigheten normerad till 78 varv/minut varför låtarna går för fort när de spelas upp med modern utrustning. Tonhöjden blir också för hög för att tonarten ska passa med en normalstämd fiol.